De transitievergoeding en de bovenwettelijke- en wachtgelduitkering

Dat het ontslagrecht rigoureus veranderd is, weten we inmiddels. Veel mensen zijn in grote lijnen op de hoogte van de veranderingen die per 1 juli 2015 zijn ingegaan. Maar wij willen ook graag de kleine doch belangrijke aspecten van het nieuwe ontslagrecht onder uw aandacht brengen. Zo blijkt dat werknemers die recht hebben op een bovenwettelijke uitkering of een wachtgeldregeling niet in aanmerking komen voor de transitievergoeding.

De transitievergoeding is een vergoeding van maximaal €75.000,- waar een werknemer recht op heeft wanneer zijn arbeidsovereenkomst na minimaal 24 maanden wordt beëindigd. Het doel van deze vergoeding is om de overstap naar een nieuwe baan te bevorderen.

Niet iedere werknemer heeft recht op de transitievergoeding. Werknemers in de onderwijssector of in de zorg die na ontslag een bovenwettelijke uitkering of wachtgeldregeling ontvangen, hebben geen recht op de transitievergoeding. Dat komt omdat de bovenwettelijke- en wachtgelduitkering niet enkel een compensatie van het inkomensverlies vormen, maar ook – net als de transitievergoeding zelf – de transitie naar nieuw werk bevorderen.

Als deze werknemers met een bovenwettelijke uitkering of wachtgeldregeling ook nog eens een transitievergoeding ontvangen, is dat dubbelop. Hierdoor is in de Wet werk en zekerheid een overgangsbepaling opgenomen die bepaalt dat vergoedingen die de werkgever door afspraken van vóór 1 juli 2015 verschuldigd is en die ná in juli opeisbaar zijn, in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. 

Dit wil niet zeggen dat deze altijd in mindering worden gebracht. De overgangsregeling voorkomt niet dat transitievergoeding niet kan cumuleren met de bovenwettelijke- of wachtgelduitkering. Maar uit uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 22 juli 2015 blijkt dat zo’n cumulatie niet is toegestaan. 

De rechtbank oordeelde dat we in Nederland enkel de transitievergoeding en de billijke vergoeding kennen. De laatste vergoeding wordt enkel toegekend wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In dit systeem past de cumulatie van de transitievergoeding en de bovenwettelijke uitkering dus niet.

Anneline Nieuwenhuijse

Augustus 2015