Coronavirus: Geen kinderopvang, wel kosten!

Wanneer u geen vitaal beroep heeft kunt u uw kinderen niet naar het kinderdagverblijf of de gastouder brengen.

De vraag die veel ouders stellen is of zij de facturen van het kinderdagverblijf/gastouder moeten blijven betalen terwijl zij geen gebruik kunnen maken van de opvang.

Het antwoord is dat deze inderdaad betaald moeten worden ( inclusief de eigen bijdrage).

De meeste kinderdagverblijven factureren vooraf. De eerstvolgende factuur zal in de meeste gevallen de opvang in april betreffen terwijl mogelijk geen opvangmogelijkheden geboden zullen worden. U dient de nota toch te voldoen.

Het is van belang de facturen te betalen en niets te wijzigen in de kinderopvangtoeslag die u heeft aangevraagd via de belastingdienst. Op deze wijze houdt u recht op kinderopvangtoeslag.

U hoeft de kinderopvang niet stop te zetten of aan te passen. U behoudt dan uw plaats op de kinderopvang wanneer deze weer open gaat voor hetzelfde aantal uren als voor sluiting.

Mocht uw inkomen wijzigen of het aantal uren dat u werkt en opvang nodig heeft, dan dient u wel aanpassingen aan het kinderdagverblijf door te geven alsmede aan de belastingdienst, mits de wijzigingen structureel van aard zijn dat wil zeggen niet afhankelijk van de beperkende maatregelen die nu opgelegd worden door de overheid in verband met het coronavirus.

De overheid is bezig maatregelen te treffen om de financiële schade voor ouders te beperken. U kunt alleen gebruik maken van deze maatregelen indien u de facturen van de kinderopvang voldoet.

De ouders die tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de opvang vanwege de beperkende maatregelen verband houdende met het coronavirus krijgen hun geld terug. Dit geldt ook voor ouders werkzaam in de zogenaamde ‘vitale beroepen’. De compensatie zal door de overheid aan de kinderopvangorganisaties worden overgemaakt. De organisaties zullen de ouders rechtstreeks het te veel betaalde, dat wil zeggen het verschil tussen de betaalde factuur en ontvangen kinderopvangtoeslag, terugbetalen.

Wij begrijpen dat in deze ongewone en onvoorspelbare periode waarin de meeste van u veel te organiseren hebben fijn is om duidelijkheid te krijgen ten aanzien van een aantal zaken. Uiteraard zijn wij u graag van dienst voor al uw vragen. U kunt telefonisch, via e-mail of via de live chat met ons communiceren.

26 maart 2020

I. de Dobbelaere-Woets