Bond voor Landpachters: maak een eind aan vrije prijsafspraken bij geliberaliseerde pachtovereenkomsten

Bij geliberaliseerde pachtovereenkomsten zijn verpachter en pachter vrij om zelf prijsafspraken te maken.

De Bond van Landpachters (BLHB) heeft te kennen gegeven dat zij dit systeem gewijzigd wenst te zien. De BLHB wenst dat er een vorm van prijsregulering komt. De BLHB stelt dat deze prijsregulering er kan komen middels het toetsen van de pachtprijs aan het pachtnormbesluit.

Deze toetsing van de pachtprijs via het pachtnormbesluit vindt nu ook al plaats bij reguliere pacht en bij geliberaliseerde pacht voor een periode langer dan 6 jaar. De BLHB heeft geconstateerd dat er een toename is van geliberaliseerde pacht voor een periode korter dan 6 jaar. De BLHB stelt dat zowel pachters als verpachters zijn gebaat bij langlopende pachtovereenkomsten en duurzaam gebruik van gronden.

Volgens de BLHB is voor het toetsen van geliberaliseerde pachtovereenkomsten aan het pachtnormbesluit geen wijziging wijziging van de wet nodig. De prijstoets kan eenvoudigweg door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur worden ingevoerd.

Ronny Nobus

29 februari 2016