Bijzonder en ongewenst gevolg ontkenning vaderschap

Een meerderjarige man van 44 jaar, vader van 3 minderjarige kinderen, wordt geconfronteerd met een ontkenning vaderschap.

De man draagt de achternaam van zijn juridische vader X. De minderjarige kinderen van de man dragen eveneens de achternaam van de man en zijn juridische vader X, hun opa.

Door de ontkenning vaderschap van X krijgt de man automatisch de achternaam van zijn moeder. Ook de achternaam van zijn kinderen wijzigt daardoor.

De ontkenning vaderschap heeft niet alleen rechtsgevolgen voor de man maar ook, ongewild, voor zijn kinderen.

De rechtbank overweegt dat naast de problemen die de man zal ervaren met een achternaamswijziging op 44 jarige leeftijd, het niet in het belang van zijn kinderen is dat zij worden geconfronteerd met een achternaamswijziging. De rechtbank beslist dat het rechtsgevolg van artikel 1:5 BW, zijnde wijziging van de achternaam, in dit geval aan de ontkenning van het vaderschap dient te worden onthouden met andere woorden de man en zijn kinderen kunnen de achternaam van X behouden.

Ilse de Dobbelaere-Woets

21 oktober 2016