Bent u slachtoffer van een misdrijf en heeft u schade? Voeg u dan als benadeelde partij in het strafproces

Er zijn verschillende mogelijkheden om als slachtoffer schade te verhalen op de verdachte. Eén van deze mogelijkheden gaat via de rechtszaak tussen de verdachte en het Openbaar Ministerie. Op het moment dat de officier van justitie besluit om de verdachte te vervolgen voor het strafbare feit waar u het slachtoffer van bent, kunt u zich namelijk ‘voegen’ in het strafproces als ‘benadeelde partij’. Dit betekent dat u onderdeel wordt van het proces en een vordering tot schadevergoeding kunt indienen.

Het vangt allemaal aan met een formulier die u toegestuurd krijgt van het Openbaar Ministerie. Op het formulier kunt u aangeven welke schade u heeft geleden. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. Denk hierbij aan beschadigde kleding, een kapot voertuig of kosten die zijn gemaakt voor een ziekenhuisbezoek of voor huishoudelijk hulp. Dergelijke schade dient u zo veel mogelijk te onderbouwen met rekeningen en bonnetjes. Immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, is een vergoeding voor pijn, leed en gederfde levensvreugde. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Er wordt gekeken naar de aard en ernst van het letsel en de gevolgen welke het misdrijf voor u heeft gehad. Aan de hand van vergelijkbare gevallen wordt vervolgens de hoogte vastgesteld.

Na het indienen van het formulier bij het Openbaar Ministerie wordt u op de hoogte gehouden van de strafzaak en bestaat er de mogelijkheid om uw vordering toe te lichten op de strafzitting van de verdachte. U kunt hierbij zich laten bijstaan door een advocaat. Bij ernstige misdrijven heeft u voorts spreekrecht en kunt u aangeven wat er is gebeurd en vooral welke gevolgen het misdrijf voor u heeft gehad.

Indien de verdachte wordt veroordeeld zal de rechter overgaan tot beoordeling van de vordering tot schadevergoeding. Indien de vordering wordt toegewezen kan de rechter ook een zogenoemde schadevergoedingsmaatregel opleggen. Dit betekent dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau zal proberen het bedrag te incasseren bij de veroordeelde.

Zoals uit het voorgaande blijkt is het relatief eenvoudig om schadevergoeding via het strafproces te vorderen. Mocht echter het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld de verdachte niet vervolgen of heeft u niet alle schade kunnen verhalen? Dan is het ook nog mogelijk om via de civiele rechter de schade te verhalen.

Heeft u schade geleden door een misdrijf en wilt u graag bijgestaan worden in de strafprocedure? Neem dan gerust contact op voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

1 februari 2019 

Anneline Nieuwenhuijse