Behoefte kan worden gecreëerd door het maken van schulden

Partneralimentatie wordt mede vastgesteld aan de hand van de behoefte zoals deze tijdens het huwelijk is ontstaan. De welstand waarin geleefd werd is bepalend voor de behoefte van de ex-echtelieden.

In onderhavige situatie hebben partijen een riante levensstijl gekend tijdens het huwelijk. Ze woonden in een groot huis, reden in een luxe BMW en gingen regelmatig naar het buitenland en er werd regelmatig buitenshuis gegeten.

De levensstijl konden partijen zich permitteren door, naast het inkomen aan te wenden, in te teren op vermogen.

Het Hof houdt rekening met de behoefte welke mede is gecreëerd door in te teren op vermogen/schulden aan te gaan.

Gerechtshof Den Haag 29 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2307

Ilse de Dobbelaere-Woets

29 november 2016