Algemene voorwaarden; de rechten van de consument

Algemene voorwaarden zijn bijna niet weg te denken in het handelsverkeer. Bijna iedere ondernemer heeft wel een set voorwaarden die hij van toepassing verklaart op de overeenkomsten die hij sluit met zijn klanten. Wat regelmatig vergeten wordt, is dat aan consumenten verschillende rechten worden toegekend om zich te beschermen tegen deze voorwaarden. Ik licht dat kort aan u toe.

Ten eerste kan de consument zich beroepen op het feit dat hij geen redelijke mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van de voorwaarden. Dit is aan de orde wanneer de voorwaarden niet op de juiste manier of te laat ter hand zijn gesteld. Bijvoorbeeld als de voorwaarden pas samen met de factuur worden verstuurd of wanneer niet naar de voorwaarden wordt verwezen. In dat geval kan de consument de voorwaarden vernietigen waardoor deze niet meer gelden.

Ten tweede kan de consument zich beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend voor hem of haar zijn. Om de consument hierbij te helpen zijn er een tweetal lijsten opgenomen in het wetboek; een zwarte en een grijze lijst. Op deze lijsten staan voorbeelden van bedingen die ‘verboden’ zijn. Denk hierbij aan bedingen waarin aan de ondernemer de mogelijkheid wordt gegeven om eenzijdig zijn of haar prijs te verhogen of dat het onmogelijk voor de consument wordt gemaakt om de overeenkomst te ontbinden. Het verschil tussen de zwarte en de grijze lijst zit hem in de bewijspositie. De zwarte lijst bevat voorbeelden van bedingen die te allen tijden verboden zijn. Een beding die onder de grijze lijst valt wordt ‘vermoed’ onredelijk bezwarend te zijn en geeft aan de ondernemer nog de kans om aan te tonen dat dit niet zo is. Mocht een beding onredelijk bezwarend zijn, dan kan de consument het beding vernietigen.

Tot slot bevat de wet ook een regel wat betreft de uitleg van de algemene voorwaarden. Wanneer een beding namelijk onduidelijk is of bijvoorbeeld op twee manieren kan worden uitgelegd, dan prevaleert de voor de consument meest gunstige uitleg.

Heeft u vragen over algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact op voor gratis en vrijblijvend advies.

Nathalie van Poucke

19 september 2019