Afspraken partneralimentatie in huwelijksvoorwaarden

In een zaak welke speelde voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was de vraag aan de orde of een beding opgenomen in huwelijksvoorwaarden, welke voor het huwelijk waren aangegaan, waarin opgenomen dat bij echtscheiding over en weer geen partneralimentatie verzocht kan worden, een geldige afspraak is.

Het Gerechtshof oordeelt dat een dergelijke overeenkomst in de vorm van huwelijksvoorwaarden op grond van de wet nietig is. Echtgenoten kunnen bij overeenkomst afstand doen van de onderhoudsplicht na echtscheiding. Een dergelijke overeenkomst kan echter niet worden gesloten voor het huwelijk .

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 februari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:1248. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:1248

2 mei 2019

I. de Dobbelaere-Woets