Achterstallige partneralimentatie ex-echtgenote niet verknocht

M en v zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. M was eerder gehuwd welk huwelijk door echtscheiding is ontbonden. M was aan zijn ex-echtgenote partneralimentatie verschuldigd. M heeft een schuld wegens achterstallige partneralimentatie van € 40.000,–.

Het huwelijk tussen M en V strandt en er volgt een echtscheiding. Aan de orde is de vraag of de schuld wegens achterstallige alimentatie ad € 40.000,– verkocht is aan de man met andere woorden of deze niet ten laste van V dient te komen ondanks het gegeven dat sprake is van een gemeenschap van goederen tussen M en V.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof oordelen dat de schuld van € 40.000,– wegens achterstallige partneralimentatie niet verknocht is aan M en om deze reden mede, voor de helft, ten laste van V komt.

De conclusie is dat in geval van een opvolgend huwelijk en een alimentatieplicht van één der echtelieden ten opzichte van een ex-echtgeno(o)t(e) het opmaken van huwelijksvoorwaarden een hoop ellende kan voorkomen.

4 juli 2017

Ilse de Dobbelaere-Woets