Welke rechter is bevoegd?

In eerste aanleg kan men een civiele vordering aanhangig maken bij de kantonrechter of bij de ‘gewone’ rechtbank. De vraag is dan, wanneer moet men naar welke rechter?

Welke rechter bevoegd is, is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Tot 1 juli 2011 was de kantonrechter bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tot het bedrag van € 5.000,-. Dit bedrag is echter verhoogd en sinds juli 2011 is de hoofdregel dat vorderingen tot € 25.000,- worden behandeld door de kantonrechter en vorderingen van meer dan € 25.000,- door de civiele rechter. De hoogte van € 25.000,- wordt de competentiegrens genoemd. Afhankelijk van dat bedrag is immers een andere rechter competent.

De kantonrechter is daarnaast in een aantal gevallen altijd bevoegd, ongeacht de hoogte van de vordering. Dit is onder andere het geval bij vorderingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst, huurzaken en bij geschillen over agenturenovereenkomsten.

De competentiegrens van € 25.000

Bij het bepalen van de hoogte van de vordering dient er met verschillende zaken rekening te worden gehouden omdat er naast een hoofdsom vaak ook sprake is van overige vorderingen/kosten zoals bijvoorbeeld rente over de vordering.

Bij het bepalen van de hoogte van de vordering moet bij de hoofdsom ook de rente over de vordering worden opgeteld. Komen die bedragen te samen uit op een bedrag hoger dan € 25.000,- dan zal de kantonrechter zich onbevoegd verklaren.

Als er meerdere vorderingen zijn dan dienen die ook allemaal bij elkaar opgeteld te worden. Drie vorderingen van € 10.000,- worden derhalve ook niet door de kantonrechter behandeld.

Er bestaat wel eens onduidelijkheid over welke posten moeten worden opgeteld ten aanzien van de competentiegrens. Over deze vraag is inmiddels rechtspraak verschenen en is bepaald dat de kosten van beslag, griffiekosten en de kosten voor het betekenen van de dagvaarding niet meetellen.

Welke rechter bevoegd is, is o.a. van belang omdat er andere regels gelden ten aanzien van het betalen van het griffierecht.

Mocht u in het kader van een vordering, zowel boven als onder de € 25.000,-, onze bijstand wensen. Neem dan contact op met ons kantoor.

3 oktober 2017 

Marloes de Houck