Erfrecht

Wanneer iemand komt te overlijden, is deze overledene de erflater. Na het overlijden laat hij of zij bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en schulden vormen de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van deze bezittingen en schulden op de erfgena(a)m(en).

Het afwikkelen van een nalatenschap verloopt niet altijd soepel. Soms spelen er persoonlijke, juridische of zakelijke conflicten. Gebrekkige communicatie kan leiden tot spanningen binnen de familie. Bovendien, families zijn tegenwoordig vaak een stuk complexer dan vroeger. Steeds vaker is sprake van stiefouders, stiefkinderen en halfbroers- en zussen.

Wij zijn u onder andere van dienst bij de benoeming (of het ontslag) van een executeur, bij vragen als één van de kinderen in het familiebedrijf werkt, problemen met stiefouders of halfbroers en – zussen of als er onenigheid ontstaat over de waarde van nalatenschap.

Heeft u vragen over erfrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@n-advocaten.nl of maak een afspraak via 0115-617733.

Overzicht rechtsgebieden